APRON NATASZA RED

HER BEAUTIFUL DRAPERY IS THANKS TO TWENTY THREE COTTON BOWS
PRICE: 57 EUR